Straffe toekomst

Historisch is onze stad opgebouwd in drie cirkels, die de geschiedenis van de stad in zich dragen: de stadskern binnen de kleine ring, de binnenstad binnen de grote ring met daarrond de cirkel van deelgemeenten en wijken. Samen zijn deze drie cirkels een sterke basis voor een straffe toekomst.  Maar Hasselt is méér.  Hasselt vormt als centrumstad in relatie met de omliggende steden en gemeente een vierde cirkel en wanneer we Hasselt in een euregionaal perspectief bekijken spreken we van de vijfde cirkel.

De toekomst van onze stad verzekeren, kan enkel door respect te hebben voor de eigenheid en identiteit van de gemeenschappen binnen de verschillende cirkels, respect voor onze inwoners, in al hun diversiteit en verscheidenheid. Wonen, werken en leven in de stadskern is anders dan in de binnenstad en bijna onvergelijkbaar met wonen, werken en leven in onze wijken en deelgemeenten.

We moeten als stad fier zijn op onze troeven en de aantrekkelijkheid van onze stad. Wél dienen we onze stad in al haar aspecten goed te organiseren en te managen om ervoor te zorgen dat we onze troeven behouden. De levenskwaliteit van onze inwoners, bezoekers, organisaties en instellingen staat centraal. Mensen willen graag en goed wonen, werken en leven in Hasselt.

Om deze ambitie vorm te geven, dienen we de antwoorden te formuleren op maat van élke cirkel, vanuit de wetenschap dat deze vijf cirkels onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Hasselt als ecosysteem, als gelaagde stad, als stad met een straffe toekomst.
 

De binnenstad, binnen de Singel

Ook hier bieden bijzondere opportuniteiten zich aan: de brandweersite aan de Willekensmolenstraat komt vrij door de verhuis van de brandweer naar CampusH, het Jessa Ziekenhuis verhuist naar de site aan de Luikersteenweg waardoor de locatie aan de Stadsomvaart vrij komt.  In Runkst komt de site van de VDAB vrij.  Aan de nieuwe stadswijk ‘Blauwe Boulevard’ komt binnen een aantal jaren de site Quartes vrij.  Op al deze plaatsen krijgen we de kans om wonen, werken én leven op een moderne, evenwichtige manier in te vullen.  Het Kapermolenpark wordt uitgebreid richting Japanse tuin waardoor er één grote, groene studentencampus Elfde Linie mét studentenhuisvesting én zwembad ontstaat.  Het stadspark aan het cultuurcentrum werd heringericht met bijzondere aandacht voor haar toegankelijkheid.

Hasselt moet ambitie tonen en durven inzetten op een nieuwe topsporthal (waarom niet op de Corda Campus?), een state-of-the-art cultuurhuis (op de site Quartes?), een overdekte foodmarket (een Mercat de la Boqueria op de huidige site van het ziekenhuis in het stadspark?), … Waarom maken we van Kiewit niet Central Park?  Weet iemand waarom we niet méér doen met de abdijsite Herkenrode?  Akkoord, deze sites liggen niet binnen de Singel, maar is dat een reden om deze sites totaal onzichtbaar te houden in de binnenstad?  Het lijkt wel of we deze sites geheim willen houden voor de honderdduizenden bezoekers van onze stad.  Hetzelfde geldt eigenlijk ook voor BHL (Bibliotheek Hasselt Limburg).  Deze topbibliotheek verwelkomt 850.000 bezoekers per jaar en toch beschouwen we haar niet als dé (of op zijn minst een) toegangspoort naar onze stad.  Beloofd, we maken er werk van.