Straffe toekomst

Historisch is onze stad opgebouwd in drie cirkels, die de geschiedenis van de stad in zich dragen: de stadskern binnen de kleine ring, de binnenstad binnen de grote ring met daarrond de cirkel van deelgemeenten en wijken. Samen zijn deze drie cirkels een sterke basis voor een straffe toekomst.  Maar Hasselt is méér.  Hasselt vormt als centrumstad in relatie met de omliggende steden en gemeente een vierde cirkel en wanneer we Hasselt in een euregionaal perspectief bekijken spreken we van de vijfde cirkel.

De toekomst van onze stad verzekeren, kan enkel door respect te hebben voor de eigenheid en identiteit van de gemeenschappen binnen de verschillende cirkels, respect voor onze inwoners, in al hun diversiteit en verscheidenheid. Wonen, werken en leven in de stadskern is anders dan in de binnenstad en bijna onvergelijkbaar met wonen, werken en leven in onze wijken en deelgemeenten.

We moeten als stad fier zijn op onze troeven en de aantrekkelijkheid van onze stad. Wél dienen we onze stad in al haar aspecten goed te organiseren en te managen om ervoor te zorgen dat we onze troeven behouden. De levenskwaliteit van onze inwoners, bezoekers, organisaties en instellingen staat centraal. Mensen willen graag en goed wonen, werken en leven in Hasselt.

Om deze ambitie vorm te geven, dienen we de antwoorden te formuleren op maat van élke cirkel, vanuit de wetenschap dat deze vijf cirkels onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Hasselt als ecosysteem, als gelaagde stad, als stad met een straffe toekomst.
 

De stadskern, binnen de Groene Boulevard

Deze historische stadskern, binnen de kleine ring, moet nog meer het kloppend hart van onze stad worden. Er dient meer leven in de stokerij gebracht.  Vandaag trekt de stadskern op top-zaterdagen, omwille van ons uitstekend shoppingaanbod, en voornamelijk door onze aantrekkelijke horeca, tot 140.000 bezoekers.  Maar amper 3,4% van alle Hasselaren woont in de stadskern.  Als we écht voor een bruisende stadskern willen gaan moeten we zorgen voor meer bewoning in de stadskern; betaalbaar wonen maar ook anders wonen.  We moeten zorgen voor een gezonde mix van inwoners: jong én oud, student én jonge gezinnen, allochtoon én autochtoon, ouderen en singels. De opportuniteiten zijn er.  Met de verhuis van onze stedelijke administratie naar ’t Scheep komen er gebouwen van de stad vrij: Dr Willems & AC Groenplein.  Ook de politiekantoren aan de Thonissenlaan komen vrij dankzij de nieuwe veiligheidssite CampusH.  De levenskwaliteit van onze stadskern garanderen we onder meer door op een slimme manier te evolueren naar een autovrije stadskern maar ook door meer publiek groen te voorzien in de stad: de tuin van de gouverneur, de Begijnhofsite.  Ook De Grote Markt dient opgewaardeerd, auto- en busvrij gemaakt én voorzien van groen.  Weet er eigenlijk iemand waarom Hasselt geen Ancienne Belgique heeft?  Waar ligt precies de stadscinema?  Een galerij voor jong, creatief talent?   Quartier Latin in het centrum van de stad, zonder sluitingsuur bij evenementen en verkeersvrije straten zodat de overstaande terrassen elkaar zo goed als kunnen raken?  Het centrum van Hasselt zal bewoond, bruisend én groen zijn, of het zal niet zijn.