Straffe toekomst

Historisch is onze stad opgebouwd in drie cirkels, die de geschiedenis van de stad in zich dragen: de stadskern binnen de kleine ring, de binnenstad binnen de grote ring met daarrond de cirkel van deelgemeenten en wijken. Samen zijn deze drie cirkels een sterke basis voor een straffe toekomst.  Maar Hasselt is méér.  Hasselt vormt als centrumstad in relatie met de omliggende steden en gemeente een vierde cirkel en wanneer we Hasselt in een euregionaal perspectief bekijken spreken we van de vijfde cirkel.

De toekomst van onze stad verzekeren, kan enkel door respect te hebben voor de eigenheid en identiteit van de gemeenschappen binnen de verschillende cirkels, respect voor onze inwoners, in al hun diversiteit en verscheidenheid. Wonen, werken en leven in de stadskern is anders dan in de binnenstad en bijna onvergelijkbaar met wonen, werken en leven in onze wijken en deelgemeenten.

We moeten als stad fier zijn op onze troeven en de aantrekkelijkheid van onze stad. Wél dienen we onze stad in al haar aspecten goed te organiseren en te managen om ervoor te zorgen dat we onze troeven behouden. De levenskwaliteit van onze inwoners, bezoekers, organisaties en instellingen staat centraal. Mensen willen graag en goed wonen, werken en leven in Hasselt.

Om deze ambitie vorm te geven, dienen we de antwoorden te formuleren op maat van élke cirkel, vanuit de wetenschap dat deze vijf cirkels onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Hasselt als ecosysteem, als gelaagde stad, als stad met een straffe toekomst.
 

Hasselt centrumstad in Vlaanderen

De Hasselaar is fier op haar functie als provinciale hoofdplaats.  We dienen deze rol nog meer op te nemen.  Hasselt neemt het initiatief om samen met andere steden en gemeenten kandidaat te zijn voor culturele hoofdstad 2030.  We blijven de groei van de Corda Campus faciliteren en verankeren het Jessa Ziekenhuis in onze stad.  Hasselt zet in op voldoende zorg en welzijnsvoorzieningen om toegankelijke en betaalbare zorg mogelijk te maken. Het stedelijk onderwijs verdient een extra impuls richting brede school en met een uitgebreide dienst Economie willen we nog meer bedrijven de weg naar Hasselt doen vinden.  Ook in het debat van de financiering van steden en gemeenten neemt Hasselt het voortouw: een wijziging aan de verdeelsleutel ‘Stedenfonds’ is nefast voor de financiële leefbaarheid van bijna alle Limburgse steden en gemeenten.   

Op korte termijn dient de hartslag van Hasselt als metronoom voor het ritme van élke Limburger.  De metropool als metronoom van onze provincie.