Straffe toekomst

Historisch is onze stad opgebouwd in drie cirkels, die de geschiedenis van de stad in zich dragen: de stadskern binnen de kleine ring, de binnenstad binnen de grote ring met daarrond de cirkel van deelgemeenten en wijken. Samen zijn deze drie cirkels een sterke basis voor een straffe toekomst.  Maar Hasselt is méér.  Hasselt vormt als centrumstad in relatie met de omliggende steden en gemeente een vierde cirkel en wanneer we Hasselt in een euregionaal perspectief bekijken spreken we van de vijfde cirkel.

De toekomst van onze stad verzekeren, kan enkel door respect te hebben voor de eigenheid en identiteit van de gemeenschappen binnen de verschillende cirkels, respect voor onze inwoners, in al hun diversiteit en verscheidenheid. Wonen, werken en leven in de stadskern is anders dan in de binnenstad en bijna onvergelijkbaar met wonen, werken en leven in onze wijken en deelgemeenten.

We moeten als stad fier zijn op onze troeven en de aantrekkelijkheid van onze stad. Wél dienen we onze stad in al haar aspecten goed te organiseren en te managen om ervoor te zorgen dat we onze troeven behouden. De levenskwaliteit van onze inwoners, bezoekers, organisaties en instellingen staat centraal. Mensen willen graag en goed wonen, werken en leven in Hasselt.

Om deze ambitie vorm te geven, dienen we de antwoorden te formuleren op maat van élke cirkel, vanuit de wetenschap dat deze vijf cirkels onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Hasselt als ecosysteem, als gelaagde stad, als stad met een straffe toekomst.
 

Hasselt centrumstad in Vlaanderen

Mensen willen graag en goed wonen, werken en leven in Hasselt. Om dit te realiseren moeten we ons op euregionale schaal durven meten, laten challengen. Groeien, letterlijk maar vooral figuurlijk, kan enkel als we ‘omhoog’ kijken, als we ‘stelen met onze ogen’ en ‘the best of all places’ verzamelen in onze stad. 

We plaatsen Hasselt in een euregionaal perspectief en linken ons, figuurlijk én fysiek, aan de steden uit de Vlaamse ruit (Antwerpen, Brussel, Gent en Leuven), aan Eindhoven én aan de MAHHL-steden (Maastricht, Aken, Heerlen en Luik).Het is onze overtuiging dat als we Hasselt écht de uitstraling en aantrekkingskracht willen geven die het verdient, als we ons in de euregio een ‘smoel’ willen geven waaraan iedereen ons herkent, als we voor onze stad, met een duur woord, een ‘unique selling position’ bepalen dat dit dan ‘Hasselt Cultuurstad’ is.  Cultuur in de brede zin van het woord maar met de troeven scherp geformuleerd.  Cultuur als in onze Virga Jesse-feesten, Cultuur als in ons historisch stadscentrum, Cultuur als in onze Herkenrode Abdijsite, Cultuur als in onze Jeneverfeesten. Maar ook: PXL-Music, Muziekodroom, Street Art, het Jenevermuseum, het Modemuseum.  Maar vooral: Hasselt als dé stad waar cultuur de motor is.  De stad die kiest voor cultuur als verbindend element om de toekomst van haar stad te verzekeren.  De stad die er voor kiest haar inwoners te verbinden, die inzet op ontmoeten.