Straffe toekomst

Historisch is onze stad opgebouwd in drie cirkels, die de geschiedenis van de stad in zich dragen: de stadskern binnen de kleine ring, de binnenstad binnen de grote ring met daarrond de cirkel van deelgemeenten en wijken. Samen zijn deze drie cirkels een sterke basis voor een straffe toekomst.  Maar Hasselt is méér.  Hasselt vormt als centrumstad in relatie met de omliggende steden en gemeente een vierde cirkel en wanneer we Hasselt in een euregionaal perspectief bekijken spreken we van de vijfde cirkel.

De toekomst van onze stad verzekeren, kan enkel door respect te hebben voor de eigenheid en identiteit van de gemeenschappen binnen de verschillende cirkels, respect voor onze inwoners, in al hun diversiteit en verscheidenheid. Wonen, werken en leven in de stadskern is anders dan in de binnenstad en bijna onvergelijkbaar met wonen, werken en leven in onze wijken en deelgemeenten.

We moeten als stad fier zijn op onze troeven en de aantrekkelijkheid van onze stad. Wél dienen we onze stad in al haar aspecten goed te organiseren en te managen om ervoor te zorgen dat we onze troeven behouden. De levenskwaliteit van onze inwoners, bezoekers, organisaties en instellingen staat centraal. Mensen willen graag en goed wonen, werken en leven in Hasselt.

Om deze ambitie vorm te geven, dienen we de antwoorden te formuleren op maat van élke cirkel, vanuit de wetenschap dat deze vijf cirkels onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Hasselt als ecosysteem, als gelaagde stad, als stad met een straffe toekomst.
 

CD&V Hasselt erkent én respecteert de eigenheid van deze deelgemeenten en wijken. We willen elk van deze gemeenschappen laten leven en groeien op eigen tempo.  Senioren moeten waardig kunnen ouder worden in de eigen wijk/deelgemeente, kinderen moeten er zorgeloos naar school kunnen.  Sportvoorzieningen, openbaar groen, handel en horeca, zorg én ontmoetingsplaatsen dienen gerealiseerd te worden op maat van én in overleg mét de inwoners.  CD&V voorziet daarnaast een budget van 1.000.000 euro per jaar voor wijkprojecten, op vraag van én samen met onze inwoners.  We beschrijven onze plannen voor onze deelgemeenten & wijken meer concreet in de rubriek ‘5 x G in élke wijk én deelgemeente’.

Bovenal koesteren we de groene gordel die deze derde cirkel van wijken en deelgemeenten rond onze binnenstad is.

  •                   Domein Kiewit;
  •                   Vijvergebied in Kuringen en Stokrooie;
  •                   Herkenrodeabdijsite;
  •                   Herkenrodebossen in Stevoort en Kermt;
  •                   De Herk- en Mombeekvallei;
  •                   De Maten en Bokrijk.

Met CD&V Hasselt engageren we ons deze groene gordel minstens in stand te houden en waar mogelijk uit te breiden.

De in Hasselt aanwezige sterke basis moet leiden naar een straffe toekomst voor onze stad. Hasselt moet groeien in al haar geledingen, zonder haar eigenheid te verliezen. 

CD&V Hasselt zal dit doen door in te zetten op 5G. De 5 G’s die de levenskwaliteit van alle Hasselaren waarborgen. We doen dit, zoals gezegd, met respect voor het verleden én op maat van onze stadskern, binnenstad, wijken en deelgemeenten én Hasselt. 

We raken per ‘G’ de projecten aan waar CD&V Hasselt op zal inzetten op euregionaal en stedelijk niveau. Van de initiatieven die we in die deelgemeenten en wijken willen uitrollen beschrijven we de principes.