Uitdagingen & antwoorden

Van betaalbaar wonen tot mobiliteit: Hasselt kampt met 5 verschillende uitdagingen. Gelukkig hebben wij ideeën om ze slim te beantwoorden. 

Mobiliteit

Uitdaging.

Meer dan 60.000 autoverplaatsingen per dag in onze stad veroorzaken files op de Groene Boulevard en de Singel, zorgen voor parkeerdruk in de wijken en voor onveilige schoolomgevingen.

Antwoord.

› Een veilige schoolomgeving.
Om effectief een veilige schoolomgeving te kunnen realiseren waardoor mensen onbekommerd hun (klein-)kind te voet of met de fiets naar school durven laten gaan dienen we in eerste instantie een alternatief te creëren voor het overtollige/niet noodzakelijke autoverkeer dat vertrekt uit de binnenstad/wijken/deelgemeenten.
 
› Een alternatief voor de auto.
Er dient dringend een alternatief uitgewerkt voor de 60.000 auto’s die zich dagelijks bewegen op Hasselts grondgebied.  Te voet naar de bushalte om daar de bus te nemen, met de fiets naar het station is de enige manier om autoverkeer uit de wijken en deelgemeenten te halen.  Maar dan dient de bus en de trein wél snel en frequent te rijden tot op de werkplek/school.

CD&V Hasselt gaat dan ook resoluut voor …
 
  • Meer en snellere treinverbindingen met Antwerpen;
  • Realisatie van de drie Spartacuslijnen: Maastricht, Maasmechelen, Eindhoven;
  • Herbekijken van het stadsnet De Lijn om te komen tot aantrekkelijk busvervoer;
  • Investeren in koning fiets door fietspaden te verbeteren en e-bikes fiscaal te stimuleren;
  • Op een slimme manier evolueren naar een autoluwe stadskern;
  • Het aanbod van taxi’s vergroten en betaalbaarder maken.
› Op euregionale schaal laten challengen.
Mensen willen graag en goed wonen, werken en leven in Hasselt.  Om dit te realiseren moeten we ons op euregionale schaal durven meten, laten challengen.  Groeien, letterlijk maar vooraf figuurlijk, kan enkel als we ‘omhoog’ kijken, als we ‘stelen met onze ogen’ en ‘the best of all places’ verzamelen in onze stad. 

We plaatsen Hasselt in een euregionaal perspectief en linken ons, figuurlijk én fysiek, aan de steden uit de Vlaamse ruit (Antwerpen, Brussel, Gent en Leuven) , aan Eindhoven én aan de MAHHL-steden (Maastricht, Aken, Heerlen en Luik).

We stellen  vast dat de oplossing voor een lokale uitdaging vaak dient geleverd te worden door bovenlokale besturen maar Hasselt zal blijvend het voortouw nemen.