Uitdagingen & antwoorden

Van betaalbaar wonen tot mobiliteit: Hasselt kampt met 5 verschillende uitdagingen. Gelukkig hebben wij ideeën om ze slim te beantwoorden. 

Een bruisende binnenstad

Uitdaging. 

Onze historische stadskern, binnen de kleine ring, moet nog meer het kloppend hart van onze stad worden. Er dient meer leven in de stokerij gebracht. Vandaag trekt de stadskern op top-zaterdagen, omwille van ons uitstekend shoppingaanbod, maar voornamelijk door onze aantrekkelijke horeca, tot 140.000 bezoekers. Maar amper 3,4% van alle Hasselaren woont in de stadskern. Als we écht voor een bruisende stadskern willen gaan moeten we zorgen voor meer bewoning in de stadskern; betaalbaar wonen maar ook anders wonen. We moeten zorgen voor een gezonde mix van inwoners: jong én oud, student én jonge gezinnen, allochtoon én autochtoon, ouderen en singels. 
 

Antwoord. 

De opportuniteiten zijn er. Met de verhuis naar ’t Scheep komen er gebouwen van de stad vrij: Dr Willems & AC Groenplein. Ook de politiekantoren aan de Thonissenlaan komen vrij dankzij de nieuwe veiligheidssite CampusH. De levenskwaliteit van onze stadskern garanderen we onder meer door op een slimme manier te evolueren naar een autovrije stadskern maar ook door meer publiek groen te voorzien in de stad: de tuin van de gouverneur, de Begijnhofsite. Ook De Grote Markt dient opgewaardeerd, auto- en busvrij gemaakt én voorzien van groen. Weet er eigenlijk iemand waarom Hasselt geen Ancienne Belgique heeft? Waar ligt precies de stadscinema? Een galerij voor jong, creatief talent? Quartier Latin in het centrum van de stad, zonder sluitingsuur bij evenementen en een verkeersvrij straten zodat de overstaande terrassen elkaar zo goed als kunnen raken? 

Ook tussen de kleine en de grote ring bieden bijzondere opportuniteiten zich aan: de brandweersite aan de Willekensmolenstraat komt vrij door de verhuis van de brandweer naar CampusH, het JESSAziekenhuis verhuist naar de site aan de Luikersteenweg waardoor de locatie aan de Stadsomvaart vrij komt. In Runkst komt de site van de VDAB vrij. Aan de nieuwe stadswijk ‘Blauwe Boulevard’ komt binnen een aantal jaren de site Quartes vrij. Op al deze plaatsen krijgen we de kans om wonen, werken én leven op een moderne, evenwichtige manier in te vullen. Het Kapermolenpark wordt uitgebreid richting Japanse tuin waardoor er één grote studentencampus Elfde Linie mét studentenhuisvesting én zwembad ontstaat. Het stadspark aan het cultuurcentrum werd heringericht met bijzondere aandacht voor haar toegankelijkheid 

Hasselt moet ambitie tonen en durven inzetten op een nieuwe topsporthal (waarom niet op de Corda Campus?), een state-of-the-art cultuurhuis (op de site Quartes?), een overdekte foodmarket (een Mercat de la Boqueria op de huidige site van het ziekenhuis in het stadspark?), … Waarom maken we van Kiewit niet Central Park? Weet iemand waarom we niet méér doen met de abdijsite Herkenrode? Akkoord, deze sites liggen niet binnen de Singel, maar is dat een reden om deze sites totaal onzichtbaar te houden in de binnenstad? Het lijkt wel of we deze sites geheim willen houden voor de honderdduizenden bezoekers van onze stad. Hetzelfde geldt eigenlijk ook voor BHL (Bibliotheek Hasselt Limburg). Deze topbibliotheek verwelkomt 850.000 bezoekers per jaar en toch beschouwen we haar niet als dé (of op zijn minst een) toegangspoort naar onze stad. 

Beloofd, we maken er werk van. Het centrum van Hasselt zal immers bewoond, bruisend én groen zijn, of het zal niet zijn.