Uitdagingen & antwoorden

Van betaalbaar wonen tot mobiliteit: Hasselt kampt met 5 verschillende uitdagingen. Gelukkig hebben wij ideeën om ze slim te beantwoorden. 

Een gedienstige, slimme én gezonde stad

Uitdaging.

Een slimme stad is een stad waar technologie als middel wordt ingezet om tot efficiëntere en meer effectieve oplossingen omtrent stedelijke uitdagingen te komen.  Het structureel en gestructureerd verzamelen, verwerken, delen en openen van objectieve data met belanghebbende actoren draagt bij tot het formuleren en realiseren van concreet beleid. Hierdoor wordt de stedelijke overheid een meer klantvriendelijke organisatie.

Antwoord.
 

› Digitale oplossingen voor participatie.
CD&V Hasselt gelooft in participatie en we zijn al even aan het investeren in digitale oplossingen die op een slimme manier bijdragen tot een betere, meer inclusieve en veiligere samenleving. 
Enkele voorbeelden:
 
 • Via burgerparticipatie ontstond het online platform Citizenlab voor de herinrichting van het stadspark Kapermolen, terwijl dit platform ondertussen uitgebreid wordt naar andere stedelijke participatieprojecten;
 • Het nieuwe Traffic Management Systeem zal efficiënt en in realtime de verkeersafwikkeling rondom het centrum reguleren;
 • De veiligheidscamera’s op strategische locaties dragen bij aan preventie en veiligheid;
 • Op het klantvriendelijke digitale loket kunnen burgers op elk ogenblik naar wens terecht voor attesten, wonen, verkeer en events;
 • De online website rond zorg & welzijn Hasselt Zorgstad die tot stand kwam door samenwerking tussen kennisinstellingen PXL, het Jessa ziekenhuis, bedrijven, burgers en lokale overheid;
 • Er werd een drempelmeter uitgewerkt waarmee organisaties hun toegankelijkheid en diversiteit kunnen meten, met als rode draad de betrokkenheid van de gebruiker en specifieke aandacht voor mensen in kwetsbare posities. Deze wordt in de nabije toekomst wetenschappelijk gevalideerd en gedigitaliseerd.
 • We willen in het kader van efficiënte dienstverlening inzetten op transparantie en zoveel mogelijk relevante data delen met de burger (weliswaar met respect voor de privacy), hiervoor werd een gebruiksvriendelijk platform uitgewerkt : Hasselt in cijfers.

Niet enkel de stad Hasselt realiseert initiatieven die via slimme ideeën en vaak technologie bijdragen aan de kwaliteit van leven. Zo hebben tal van partners bijgedragen aan onze kwalitatieve leefomgeving, zoals bijvoorbeeld:
 
 • Gratis WiFi op het Dusartplein, via Infrax
 • Het 5G netwerk van Proximus op de Corda Campus als testomgeving voor bedrijven om nieuwe toepassingen en applicaties te kunnen ontwikkelen;
 • Het onderzoeksproject iSCAPE van de UHasselt dat nieuwe technologieën en onderzoektrends test waarmee de luchtkwaliteit gemeten en gecontroleerd kan worden;
 • De Lijn investeerde in Realtime reizigersinfo op de digitale infoborden evenals een elektrische nachtbus;
 • Limburg.net realiseerde slimme ideeën zoals vulgraadsensoren in publieke vuilbakken of popup recyclageparken;
 • Smart Limburg bundelt alle Limburgse steden en gemeenten om zo te evolueren naar een slimme regio.
› Burgerparticipatie & burgerbudget.
Een echt slimme stad zit niet noodzakelijk boordevol technologie. Het gaat er veeleer om technologie slim in te zetten om de stedelijke uitdagingen te helpen oplossen. Zo wordt de stad duurzamer en stijgt de levenskwaliteit van de inwoners. Uiteraard is zo’n resultaat slechts haalbaar als de burgers bij de innovaties worden betrokken.

Burgers, de drijvende kracht achter smart city-innovaties

Met het City of Things-project wil CD&V van Hasselt een grootschalige, levensechte en realtime proeftuin maken. Dit is alleen maar mogelijk als de Hasselaren de drijvende kracht zijn achter alle technologieën die in de stad worden uitgerold. Daarom krijgen ze de gelegenheid om over die innovaties te brainstormen en ze te testen, te valideren en gezamenlijk te creëren - gaande van ideeën, concepten en kwesties die volgens hen opgelost moeten worden tot reële producten en diensten in diverse ontwikkelingsfases. 

Burgers die deelnemen aan het City of Things-programma kunnen hun prioriteiten en voorkeuren bekendmaken. De smart city-technologieën kunnen immers alleen maar succesvol zijn als ze rekening houden
met de visie van de inwoners. De City of Things geeft burgers een unieke kans om de smart city-oplossingen van de toekomst gestalte te geven.

Als CD&V zijn we voorstander van deze burgerparticipatie.  We zullen een jaarlijks budget van 1.000.000 euro voorzien om lokale initiatieven te ondersteunen die de levenskwaliteit direct verhogen.  De trajecten om te komen tot deze initiatieven zullen we professioneel laten begeleiden én altijd laten starten met een beschrijving van de bestaande situatie én het traceren van de daadwerkelijke noodzaken.