Uitdagingen & antwoorden

Van betaalbaar wonen tot mobiliteit: Hasselt kampt met 5 verschillende uitdagingen. Gelukkig hebben wij ideeën om ze slim te beantwoorden. 

Milieu & duurzaamheid

Uitdaging.

We stellen vast dat de CO2-uitstoot in Hasselt niet gedaald is tussen 2010 en 2015.  Daarnaast produceert ‘Hasselt’ een totaal van 681 kg huishoudelijk afval per inwoner per jaar en elk jaar 123 kg restafval.  Van het totale energiegebruik in onze stad is slechts 5,5% geproduceerd via hernieuwbare energie.  De temperatuur loopt in de binnenstad tot 6 graden hoger op een zomerse dag, vergeleken met omringende deelgemeenten en wijken.

Antwoord.

CD&V Hasselt kiest via onderstaande pijlers resoluut voor een duurzaam beleid.

› De vraag naar energie verminderen.
Bij elke beslissing zullen we de vraag naar energie verminderen.

We zullen duurzaam energieverbruik stimuleren in bouwvergunning door samen met de initiatiefnemers de aandacht te vestigen op duurzame warmtepompen, zonnepanelen, goede isolatie, waterverbuik, …

De woonverordening zal worden herwerkt zodat aangepaste woonvormen mogelijk worden: mensen moeten kleiner kunnen wonen als ze dat willen én ruimte kunnen delen om zo ruimte te creëren door ruimte te delen.
 
› Evolueren naar transportmiddelen op andere dan fossiele brandstoffen.
Evolueren naar transportmiddelen op andere dan fossiele brandstoffen
 • Openbaar vervoer op alternatieve energie
 • Dieselwagens mijden uit de binnenstad
 • Op een slimme manier evolueren naar een autoluwe stadskern
 • Hasselt nog meer inrichten als wandel- en fietsstad
› Van grauw grijs naar fris groen.
Openbaar domein verduurzamen: openbare verlichting, plaats fietsers en voetgangers, duurzaam straatmeubilair, schoolpleinen, daken van de inwoners vergroenen, postzegelparken, …

Integratie van kunst in de publieke ruimte.
 
› Afval verminderen / vermijden.
Inzetten op circulaire economie (afval terug in de keten brengen)
 • repair café
 • kringwinkels
Inzetten op deeleconomie (productie vermijden)
 • autodelen
 • co-housing
› De Demer opwaarderen.
CD&V Hasselt zal de Demer terug open leggen in de stad. 
 
› De onbebouwde ruimte in Hasselt vrijwaren.
2/3de van het Hasselts grondgebied is onbebouwd en deze ruimte koesteren we.

Ook in de toekomst zullen we...                      
 • Landbouwers alle kansen geven om op ecologisch-verantwoorde manier te ondernemen.
 • Waardevolle natuurstroken maximaal beschermen.
 • Grote groengebieden openstellen voor wandelaars en fietsers.
 • Speelbossen creëren op wandelafstand van de Hasseltse scholen.