Uitdagingen & antwoorden

Van betaalbaar wonen tot mobiliteit: Hasselt kampt met 5 verschillende uitdagingen. Gelukkig hebben wij ideeën om ze slim te beantwoorden. 

Betaalbaar wonen

Uitdaging.

Hasselt is een aantrekkelijke centrumstad die ook in de toekomst zal blijven groeien.  De maatschappelijke tendensen dienen evenwel erkend te worden in ons woonbeleid: het woningaanbod evolueert traag, de huishoudens verdunnen en vergrijzen én de woonbehoefte van personen en huishoudens verandert naarmate het ouder worden.

Antwoord.
 

› Inzetten op duurzaam wonen.
 • We zullen duurzaam energieverbruik stimuleren in bouwvergunning door samen met de initiatiefnemers de aandacht te vestigen op duurzame warmtepompen, zonnepanelen, goede isolatie, waterverbruik, …
 • De woonverordening zal worden herwerkt zodat aangepaste woonvormen mogelijk worden: mensen moeten kleiner kunnen wonen als ze dat willen én ruimte kunnen delen om zo ruimte te creëren door ruimte te delen.
 • Durven kiezen voor sloop en vernieuwbouw indien economisch en ecologisch efficiënter
 • Budget vrijmaken voor (ondersteunen) collectieve buurt- of wijkrenovaties (vergelijkbaar met samenaankoop)
 • Technologische en digitale toepassingen ondersteunen/verplichten die inwoners helpen langer thuis te wonen, te participeren in het wijkleven en de buurt te verduurzamen
› Inzetten op wonen op slimme locaties.
 • Elke woonontwikkeling dient de noodzakelijke functies (winkels, scholen, hobby’s, …) in de
  nabijheid te hebben
 • Wonen in Hasselt dient prioritair ontsloten voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer
› Inzetten op woningaanbod op maat van woonbehoefte.
 • Inspanningen leveren om de woonmobiliteit te verhogen.
 • Financiële middelen voorzien om sociale huurwoningen te realiseren.
 • Betaalbaarheid woningen beïnvloeden via het grondaandeel.
  Inzetten op de betaalbaarheid van woningen door een inhaalbeweging in sociale huisvesting.
 • Woonvisie uitwerken op streefbeelden
 • Alternatieve woonvormen stimuleren door eigen projecten uit te rollen met sociale of andere voorwaarden (cfr Steinvert, Co-Housing, …)
› Leven in de binnenstad.
 • Stadspatrimonium (Groenplein, Dr Willems, Politie, Brandweer) met voorwaarden op de markt brengen zodat we terug een gedifferentieerde mix van inwoners in de stadskern krijgen
 • Door deze bewoning zullen, al dan niet private, initiatieven ter leute en vermaak terug hun weg naar de binnenstad vinden